1998: Bruksendring fra kolonial til bolig.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no