Sandefjord Badmintonklubb ble stiftet 13. oktober 1948. Initiativtager og drivende kraft var en innflytter fra Bergen, psykolog Kjell Never. Han ble klubbens første formann, viseformann ble Tor Preede. Fra starten var hensikten å drive klubben på ren mosjonsbasis og klubbens formål var å drive badminton og bordtennis. 
Unge spillere begynte å banke på klubbens dør og det ble opprettet en egen junioravdeling, ledet av Hans Svinnung. Utenom sin arbeidstid bodde han faktisk på Badet i flere år. Han greide alt og var som en pappa for de unge. Det var Hans Svinnung som skapte det miljø som senere skaffet klubben dens posisjon som den ledende i landet.
Den første badmintonturnering i Sandefjord ble avviklet i Badets spisesal søndag den 30. april 1950.

   
https://www.sandefjordshistorie.no