Bygd i 1938 på hjørnetomten mellom Kathrineborgveien og Kathrinestien.

   
https://www.sandefjordshistorie.no