Brann i kiosken juli 2002.
 

   
https://www.sandefjordshistorie.no