Huset tilhørte tidligere sorenskriver og politimester Einar Vigen.   
https://www.sandefjordshistorie.no