Bygningene tilhørte Sandefjord Kommune.

Røde Kors Hjelpekorps hadde sine utrykningsbiler i garasjene samtidig som de hadde foreningslokaler i Hystadveien 15, og senere Prinsensgt. 6.

Senere ble bygningen revet og ny brannstasjon ble oppført på eiendommen.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no