S.M.I. - Sandefjord Mekaniske Industri. A/S

Også Kilen  var et tidlig interesseområde for A. Sogn med bygging av Fina Bensinstasjon og bilverksted. Han etablerte også Sandefjord Mekaniske Industri som senere ble SMI as, som Leif von Krogh førte videre.

   
https://www.sandefjordshistorie.no