I 1936 tilhører Flors gate 6 og 8 Sandefjord Kommune, Forsorgsvesen.

I 1948 flyttet Fix Fabrikker produksjonen fra Brygga til Flors gate 6 og 8, etter datidens standard gode lokaler. Senere overtok Christoffersen bedriften, og på 1980 tallet hans sønn Arne Christian Eugen Christoffersen driften. I 2002 var det imidlertid slutt og driften ble nedlagt. 

   
https://www.sandefjordshistorie.no