Sandefjords Blad 12.12.1957: Norske Esso har trukket tilbake sinn ansøkning om å lagre 9000 liter bensin på Thaulows gate 8 B. Likeså er Norsk Brændselsoljes ansøkning om lagring av 3000 liter lyspetroleum på Hystadveien 3 også trukket tilbake.
 

   
https://www.sandefjordshistorie.no