Ekeberg gravlund eller Ekeberg kirkegård i Sandefjord ble tatt i bruk rundt 1930. Det var tidlig planer om krematorium, men på grunn av krig og dårlig økonomi ble de utsatt.

Ekeberg kapell og krematorium ble tegnet av Arnstein Arneberg og innviet 1. juli 1960. På 2000-tallet har strengere utslippskrav bidratt til at krematoriet i likhet med en rekke andre småbykrematorier er nedlagt, og Vestfolds kremasjonsvirksomhet er konsentrert til Vestfold krematorium (åpnet 2010). Gravlunden er mer eller mindre full, og Sandefjords hovedgravplass er nå ved Orelund kapell.

Gravkapellet er imidlertid fortsatt i bruk. Det er utsmykket med relieffer av Ragnhild Butenschøn, foran hovedinngangen er en skulptur av Nic Schiøll, og Hans Holmen har laget smijernsporter. Korhvelvingen er malt av Per Krohg og Morten Krohg.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no