Hotel Kong Carl er et av Norges eldste hotell. Hovedbygningen ble ført opp i såkalt «sorenskriverstil» rundt 1690. I 1720 kjøpte den danske kjøpmannen Ole Simensen Calundan bygningen til bolig for seg og sin familie og allerede fra 1721 var det herbergevirksomhet i lokalene.

Les mer
Se bilde av stedet idag

I 1741 kjøper Paul C. Bøckman bygningen for 500 riksdaler, men kommer i pengeknipe og må overlate stedet til skipsbygger Engvold Pedersen for 201 riksdaler på auksjon i 1771. Pedersens enke holdt «losji for reisende og bevertning» i bygningen og fikk bevilgning til å drive slik virksomhet i 1780.

I 1813 ble huset solgt til skipper og skipsreder Anders Christiansen Goen for 333 1/3 av de nye riksdalerne, samt med en forpliktelse for kjøperen til å bygge et hus for enken og forsyne henne med forskjellige jordbruksprodukter og annet for resten av hennes liv.

Fra 1887 var det Carl og Julie Wendt som hadde hånd om Hotel Kong Carl, som den gang ble taksert til en salgsverdi på 15.000 kroner. I 1884 fikk hotellet sin egen festsal og selskapsavdeling, som også var byens første kinematograf.

I 1918 fikk restaurantør i Nordenfjeldske Dampskibsselskap Koldevin Andresen leiekontrakt på hotellet og fra 1920 var «Kongen» i familien Andresens eie. Da Koldevin Andresen skrev leiekontrakten var det blant annet inkludert to hester med fullt utstyr, seletøy og vogner. Hotellet hadde stall der sidebygningen ligger i dag, hestene fikk full forpleining mens eierne sov i gjesterom over stallen. Hotellet holdt fem gårdsgutter som i tillegg til hestepass, også hadde som oppgave å fyre i alle kakkelovnene og løpe med varmt og kaldt vann til gjestenes morgenstell. I sin tid hadde hotellet egne griser som gjorde seg fete på hotellets restemat.

I 1940 overtok sønnen Knut Bjørn Andresen hotellet og drev det frem til 1978. Tredje generasjon Andresen; Finn og Torunn overtok da stafettpinnen og drev Kong Carl frem til 2006 da nye eiere overtok.

Vertskapsprisen til Norsk hotell- og restaurantforbund mottok Finn og Torunn Andresen i 1990 og i 1997 Sandefjord bys bevaringspris.

   
https://www.sandefjordshistorie.no