Sandefjords Sparebank

Sandefjords Sparebank ble etablert i 1857.  Banken holdt først til i Storgata 4 (senere Apoteket Hvalen gården). 
I 1887 flyttet banken til Chr. Hvidts Plass der de holdt til fram til 1900. 
Banken flyttet så til Storgata 10 A, inngang fra Rådhusgata, der Krystallmagasinet var. 
I 1932 bygde sin egen eiendom i Kirkegata 3 (som senere ble omgjort til Rådhusgata 15.) 
I 2017, har banken (som nå heter DNB) flyttet til Jernbanealleen 13.

Da Sandefjords Sparebank ble stiftet i 1857, var det byens første Sparebank  Sandefjord Kommune var en av initiativtakerne, som satte nd en komite bla.a. bestående av Advokat Thor Bryn.  Sandar Kommune ville at banken også skulle være Sandars bank, men dette ble avslått.  3 år senere ble Sandar Sparebank etablert.  Thor Bryn gjorde en utrettelig jobb med stiftelsen av banken og han ble den første styreformann.

 

Bankens tilhørighet og fusjoner etter 1982:
Banken slo seg i 1982 sammen med 13 andre sparebanker i Vestfold til Sparebanken Vestfold.  Bankens navn ble da: Sparebanken Vestfold Sandefjords Sparebank.  

I 1990 slo Sparebanken Vestfold seg sammen med ABC-Bank, Sparebanken Østfold, Sparebanken Buskerud og Sparebanken
Oppland til Sparebanken NOR.  Bankens navn ble da: Sparebanken NOR Sandefjord.

I 1999 slo Sparebanken NOR seg sammen med Gjensidige til Gjensidige NOR.  Bankens navn ble da: Gjensidige NOR Sparebank,
Sandefjord.
I 2003 skilte Sparebanken NOR og Gjensidige lag.  Banken het da igjen Sparebanken NOR Sandefjord.
I 2004 ble DNB og Sparebanken NOR fusjonert og tok navnet: DNB NOR.  Her i Sandefjord, resulterte dette i at den sammensluttede banken holdt til i tidligere Sparebanken NOR sine lokaler i Rådhusgata 15.  Senere skiftet banken igjen navn, da den tok tilbake det gamle: DNB.  Etter hvert ble bygningen i Rådhusgata 15 alt for store, og i 2017 flyttet banken til Jernbanealleen 13, ved siden av Vinmonopolet.
 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no