Pukkestad er et gårdsanlegg fra 1700-tallet , beliggende mellom Sandefjordsveien og Hystadveien. Gården er første gang nevnt i 1396 i forbindelse spørsmål og rettighetene til et område ved Ruklabekken, noe som tydeligvis var viktige rettigheter da det ble kranglet om dette fram til gården ble krongods i 1599. Fram til dette hadde gården vært eid av ulike futer, prester skipseiere og skipsførere.

I 1792 kjøpte prosten Andreas Larssøn Schelven (1738-1799) gården og sto for oppføringen av dagens bygningsmasse.

Gården var i Tholfsen-familiens eie fra 1908 til 1950, og enken Ella Tholfsen bodde der fram til 1953.

I 1950 kjøpte skipsreder Anders Jahre Pukkestad Gård og bekostet en omfattende restaurering av framhuset og de to sidefløyene. Den 4. juni 1956 overleverte Anders Jahre på vegne av byggekomiteen bygningene til Sandefjord kommune som bymuseum og representasjonsted for kommunen.


Anlegget består av en hovedbygning, antatt oppført i perioden 1780 til 1799. I tillegg er det drengestue, vognskjul/uthus, antakelig fra samme periode som hovedbygningen, og en låve som ble gjenreist etter brann i 1984. Eksteriørmessig skal denne være en rekonstruksjon av den tidligere låven.


Ifølge et kart fra ca. 1935 holdt ordføreren til i hovedbygningen (helt syd mot Pukkestadveien) og hadde den gang adresse Pukkestadveien nr. 5.


I en periode, 1942 - 1953, holdt Gimle Mineralvannfabrikk til i den nordre bygningen. I 1953 flyttet de til Strandgata 11.Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no