I 1952 ble Nordre Skravestad kjøpt av Bergs legat. Dette legatet var opprettet av de to ugifte søsknene Gunhilde og Johannes Berg, som hadde eid Pukkestad gård. Legatets formål var å etablere et hjem for "uforsørgede, men ikke vanartede barn". Barnehjemmet ble innviet i 1953.
I 1966 tiltrådte Anna og Karl August Elgen som bestyrerpar, og fra da av ble gården drevet i egen regi, med vekt på melkeproduksjon, grisehold og høner.
I 1980 ble driften overtatt av Vestfold fylkeskommune, og det ble da et ungdomshjem. Nå har fylkeskommunen v/BUF-etat vedtatt at det skal bygges en helt ny ungdomsinstitusjon på Skravestad.

   
https://www.sandefjordshistorie.no