Tidligere lå Lunden barnehjem her som rundt 1960 ble flyttet til Lindgaards gate 1.
Boligblokken er oppført av Thorstein Hansen AS.
På eiendommen ble senere Solvangsenteret oppført med adresse Rosenvolds gate 30 a . Dette er leilighetskompels for alderspensjonister, og inneholder også kafeteria og fellesrom.

   
https://www.sandefjordshistorie.no