I 1957 satt foreldrelaget ved Sande skole med 30.000 kroner til nyttige tiltak ved skolen. Ut­valget vurderte flere tiltak, bl.a. kjøleskap til skolekjøkkenet, men valgte til slutt å opprette et skolekorps. Året etter, 8. januar 1958, ble Sande skolekorps stiftet og ble dermed det første skole­korpset i byen, med Reidar Pedersen som formann og Helge Bonden som instruktør og dirigent. Deretter ble det startet notekurs, med 60-70 elever, og 26 instrumenter ble kjøpt inn. I tillegg anskaffet noen instrumenter selv, slik at det første korpset besto av 19 jenter og 14 gutter, i alt 31 musikanter. Korpset debuterte på skolens juleav­slut­ning i 1958, og opptrådte offentlig første gang 17. mai 1959, da som nå i burgun­der­røde og hvite uniformer. I 1963 ble Mosserød egen skolekrets. Den nye kretsen ble da inn­lemmet i korpsets rekrutteringsområde, korpset skiftet navn til Sande og Mosserød skole­korps, og har siden tatt inn aspiranter fra begge skolekretser. I tillegg til hovedkorpset fikk korpset i 1981 også eget juniorkorps.

Korpset har gjennom årene reist på flere turer, deltatt i en rekke stevner og konkurranser, og oppnådd flere hedersbevisninger. Den første utenlandsturen var en dagstur til Strømstad. Da korpset skulle reise hjem fra Strømstad med den gamle, lille båten «Bohus­len», var det sterk vind og grov sjø, og båtens avgang fra Strømstad ble utsatt. Da båten omsider forlot Strømstad, måtte den først gå et stykke inn i Oslo­fjorden og så krysse over til Vestfold. Båten ble dermed sterkt forsinket, og engstelige foreldre kjørte ut til Yxney og Folehavna for å se etter båten. Da den omsider la til kai, var flere korpsmed­lemmer «grå» etter å ha blitt sjøsyke, men de kunne også fortelle at dirigenten hadde «holdt konsert» på munnspill på dekk for å holde stemningen oppe på overfarten. Senere fulgte en rekke turer til Danmark og Sverige; Århus i 1962, Varberg i 1963, Trollhettan i 1964, Hobo i 1966 og Mhjølby i 1967. for­bindelse med turen til Varberg opptrådte korpset i det populære TV-programmet «Hylands hørna», og under turen til Hobro, deltok korpset i markeringen av USA’s nasjonaldag 4. juli, i Rebilds bakker. Senere har korpset vært på flere lengre turer, bl.a. til Malta i 2013, i forbindelse med korpsets 55 års jubileum. Der deltok de også på Maria­festen, som er en kirkelig høytidsdag i mange katolske land. Under festen var deltok korpset bl.a. med konsert på kirketorget i byen Mosta. Korpset har også utmerket seg i flere store konkurranser, bl.a. med en 3. plass i Norges Musikkorps Forbunds landskonkur­ranse for skolekorps i 1975, der de også ble tildelt 2. ærespris, og plass i finalen i NM for skole­­korps i 1990, der de også ble tildelt 1. ærespris. 

Helge Bonden, som ved oppstarten i 1958 ble engasjert som dirigent, fortsatte i «jobben» helt til 1984, og la gjennom årene ned tusenvis av timer i arbeid for korpset. Det var ikke minst hans fortjeneste at korpset ble regnet som et av de beste i sitt slag i dette landet. Under korpsets 25 års jubileum i 1983 ble det arrangert en stor konsert, med 190 musikere fra hovedkorps, aspirantkorps, veteran­korps og foreldrekorps, og Bonden selv deltok som både dirigent og musiker. Samtidig ble han også hyllet med taler og blomster, og fikk bl.a. overrakt forbundets hederstegn av en representant for kretsen. Han fikk også en ny trombone i gave fra korpsforeldre gjen­nom 25 år. Valget av trombone var ikke tilfeldig; trombone var Bondens eget instrument, og med den deltok han i årenes løp på konserter både i byen og i radio, og under jule­guds­tjenester i Sandar kirke. Mange tidligere korpsmedlemmer husker også hvordan han på turer «opptrådte» med å spille trombone med føttene, liggende på ryggen på et bord. I 1984 ble Bonden tildelt Sandefjord kommunes kultur­pris, og så sent som under korpsets 60 års jubileum i 2018 deltok han også selv som musiker, i en alder av 86 år.

 

Kilder: Møller, Vilhelm: Sandar, bind II, 1980; Lien, Bjørgulv: Sande skole, Litt fra skolens 150 årige historie, Kulturminner, Sandar Historielag, 1992,  https://smsk.no/om-smsk/historikk/; Sandefjords Blad; «gamle» korpsmedlemmer.

   
https://www.sandefjordshistorie.no