Denne store bygningen ble oppført i 1914 for Hotel Atlantic og Sandefjords Festivitet A/S ved arkitekt Ole Sverre i Kristiania.
Fra begynnelsen fungerte bygningen som overnattingssted og selskapslokaler, slik det også er i dag. I Sandefjord har arkitekt Sverre også tegnet villaen i Stockfleths gate 9.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Festiviteten – Hotel Atlantic, Jernbanealleen 31-33

Festiviteten og hotellet er oppført over to etasjer samt høyt mansardloft og kjeller. Opprinnelig fikk den fasade i hele kvartalets lengde langs Stockfleths gate, og siden har den fått et tilbygg som fyller kvartalet mot Jernbanealleen.

Den opprinnelige bygningen som ble påbegynt i 1912 er bygget i pusset tegl, med kraftige kvadere som hjørnemarkeringer.

Bortsiden mot Jernbanealleen er den opprinnelige hovedfasaden. Denne er symmetrisk komponert, og har pilastre med kanellering i grunt relieff, samt et brutt og svunget gavlparti.

Bygningen ble innviet 21. juli 1914, og dagen etter kunne Sandefjords Blad blant annet meddele at ” I kjelderen findes Kjøkkenet - det største vi nogensinde har hat anledning til at se og visstnok et av de største i landet - desuten dertil hørende mindre Rum. Her findes flere elektriske Heisekraner som letvint og hurtig bringer Maten fra Kjøkkenet op i de øvre Etager, till Spisesalen og Festlokalet.”

Langsiden mot Stockfleths gate er også symetrisk, med to sidestilte akser som tyngdepunkter. Disse markeres av grunne pilastre og smale, buede gavler. Stiluttrykket er ny-Louis Seize. Senere påbygning er gjort med pietet for det opprinnelige. Dette har resultert i Foreningen Gamle Sandefjords Bevaringspris ble tildelt Berit og Henrik Kulms for deres mangeårlige arbeid med restaureringen av Hotel Atlantic. Av bygningsdetaljer som er verd å merke seg er høyden, med 2 etasjer over en høy kjelleretasje. Over det hele et mansardtak med glassert tegl og takarker.

Bygningen fremstår som behersket i sitt uttrykk, med pussede flater og kvadersteinimitasjoner i hjørnene. De buede gavloppbyggene flankert av søyleimitasjoner med kanelyrer, sammen med et ganske gedigent inngangsparti i hotellets østre del, bryter vakkert opp fasadens ellers noe enstonige vindusrekker. Det staselige opprinnelige inngangspartiet mot vest – under balkongen med smijernsrekkverk - er flankert av søyleimitasjoner under et større buet gavloppbygg. Legg også merke til de mange små blomster-imitasjonene i murpussen , som samlet bidrar til å minske inntrykket av en ellers litt tung bygning. 

Dette er beskrivelser fra byens lokale historiker Roar Tollnes 

I nyere tid er det romslige loftet innredet med to etasjer, og det er bygget en rekke tak-arker. Bygningens opprinnelige karakter er imidlertid godt ivaretatt, og huset ble i 2006 tildelt Bevaringsprisen. Hotellet har siden 1933 vært drevet av familien Kulms som hovedeiere i 4 generasjoner. Hotellavdelingen er utleid som Clarion Collection Hotel Atlantic

Den hører liksom hjemme i Stockfletsgate-rekka østover mot Hvidts plass, men har adresse til Jernbanealleen. Den opprinnelige hotellbygningen er en murbygning fra 1914 i tre etasjer på en høy kjeller. Loftsetasjen er innredet under en mansard takkonstruksjon med gjesterom. Den gamle hotellbygningen har fått flere påbygninger gjennom tidene.

 

Det var AS Sandefjord Festivitet som sto bak byggingen av et tidsmessig hotell og et festivitets-og klubblokale. Aksjekapitalen var på kr. 100 000. Bak stod solide borgere som Thor Dahl, Christen Christensen (verkseieren) og Lars Klaveness (banksjefen og ordføreren). Kristiania-arkitekten O. Sverre (han som tegnet Grand Hotel i Oslo og verkseierens Stockfletsgate 9 her i byen),  ble hentet til Sandefjord. Tomten ble innkjøpt av trelasthandler Skorge. Hotellet ble innviet med stor festivitas 15. juli 1914 og et år senere solgte aksjonærene bygningskomplekset til hotellets driftige og energiske direktør siden våren 1914, Gulbrand Iversen og hans ektefelle Amanda. I 1917 ble A/S Sandefjords Festivitet likvidert. 


1916 ble hotellet solgt til Gudbrand Iversen og hans fru Amanda. Da Iversen døde i 1923 fortsatte Amanda Iversen driften av hotellet, men valgte å selge til direktør Henry Coll.

1929 solgte Coll stedet videre til Peter Tenden.

1933 kom så Olga Kulms inn som eier og etablerte firma Hotel Atlantic A/S den 15. mars 1933.

Hotellet er idag (2020) et aksjeselskap som eies av familien Kulms.

1988 Hotell-avdelingen ble leid ut til daværende Home Hotel. Nåværende leietaker er Choice Hotels.

1928 Uteserveringen i Tic-Haven eller ”Hagan” som stedet ble døpt, ble etablert av daværende direktør Henry Coll.

Han rev den gamle boligen til fam. Skorge og arrangerte noe helt nytt, imponerende og usedvanlig vakkert med 1500 sitteplasser og 3000 elektriske lamper i alle regnbuens farger «som nærmest må sies å være eventyrlig». Tic-Haven hadde en stor sceneåpning sydover for opptreden med musikk eller annen underholdning. Midt i haven var det anlagt et basseng med blomsterarrangement rundt, og det er ikke få gjester som har havnet i vannet i løpet av Tic-Havens eksistens. Det var en periode satt ut både gullfisk og innlandskreps, til måkenes store begeistring. Tic-Haven hadde selvsagt også dansegulv og mange er de som har svinget seg der i varme sommerkvelder. Tic-Kjeller`n ble etablert i underetasjen på Atlantic på 30-tallet, og er således et av byens eldste skjenkesteder. Lokalene har tilpasset driftsformer gjennom tidene fra å være danserestaurant, samlingssted for byens fruer lørdag formiddag, bar og diskotek.

Har du gamle bilder eller nye opplysninger ta kontakt med oss.

Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no