Ungdomshuset, Rådhusgaten 1

Innviet 1909

Ungdomsforeningen for Sandefjord og Sandeherred ble stiftet i 1898, etter initiativ fra Nils Roth Heyerdahl, kallskapellan i Sandeherred. Foreningen hadde først tilhold i Meierilokalet, og da dette gikk tapt ved bybrannen år 1900 flyttet man virksomheten til Avholdslokalet.

I 1907 fikk foreningen i gave en meget gunstig beliggende tomt av frøken Henriette Ebbesen, og man besluttet dermed å bygge et hus for foreningen der.

Ungdomshuset ble tegnet av arkitekt Haldor Børve, og oppført under ledelse av murmester A. Andresen og byggmester Kr. Andersen. Det ble innviet 28. november 1909, og byggekostnadene beløp seg til kr. 24 866. Ungdomshuset er oppført i upusset rød tegl, og er inndelt i to hovedfløyer. Den korte tverrfløyen er bygget over halvannen etasje, og har symmetrisk komponerte fasader. Inngangsiden har et markant gavloppbygg og spissbuede åpninger. Ellers er vinduene her stikkbuede og rundbuede. Den lange fløyen rommer forsamlingssalen, og har store, spissbuede vinduer. Alle vinduene har smårutede toppfelt. Stiluttrykket er en sammensatt senhistorisme, preget av kirkearkitektur og industriarkitektur, og utført i et nøkternt uttrykk preget av nygotikk og nyromansk stil med et visst anstrøk av jugendstil.

Kilder:
Vor arv : en Vestfoldmenighets historie : utgit til Sandefjords kirkes 50 aarsfest 10. december 1922, Smidt, Johannes, i kommission paa Lutherstiftelsens forl., 1922
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no