Delt i to bruk første gangi 1633, andre gang i 1753. Den østre parten igjen delt i to i 1792.
Skipsreder Ole Nielsen Gogstad kjøpe det østre bruket i 1792, og hadde gården i 62 år.
Hans barnebarn, skipsreder Ole Nielsen Gogstad d.y. overtok i 1856.
Søren Hunskaar fra Breim i Nordfjord kjøpte gården i 1907.
Tredje generasjon Hunskaar, Steinar, overtok i 1969, og fulgt opp der far og bestefar hadde gått foran. Driften på gården ble i 78-79 lagt om fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon kombinert med korndyrking.
Fjerde generasjon Hunskaar, Haavar, overtok driften i 1993 og driver gården fortsatt i 2009.

   
https://www.sandefjordshistorie.no