Natt til 16. mars år 1900 brant store deler av Sandefjord sentrum ned, og i brannen gikk også byens kirke fra 1871 tapt. I alt 51 bygninger ble lagt i aske.

Sogneprest Nils Norman tok straks etter brannen initiativ til oppførelse av en ny kirke. Det ble besluttet å legge kirken et annet sted enn der den gamle hadde stått. Byggekomiteen inviterte flere arkitekter til å bidra med utkast, og valget falt på arkitekt Carl Michalsen i Kristiania.

Byggearbeidene ble påbegynt i 1902, med grunnstensnedleggelse 17. september, og byggearbeidene ble ledet av Brødrene Hoff, Kristiania. Den nye kirken ble innviet allerede 23. september 1903 ved biskop Anthon Christian Bang. Kirken fikk 900 sitteplasser, og byggearbeidenes kostnader beløp seg til omtrent kr. 140 000. Altertavlen og kirkesølvet var blitt reddet fra den gamle kirken, og fikk sin plass i den nye kirken.

Kirken troner monumentalt øverst i Kirkegaten, og er en langkirke oppført i pusset og upusset rød tegl. Flankert av to mindre tårn, står hovedtårnet høyreist, med et oktogonalt spir omgitt av oktogonale fialer (småspir). De pussede veggflatene er omgitt av rød tegl, som danner enkle ornamentale elementer. Både over inngangen og langs sidene er det satt inn store, runde glassmalerier. Stiluttrykket er grunnleggende nyromansk.

Årsdagen etter kirkens innvielse inntraff et kraftig jordskjelv, midt under prekenen. Kirkebygningen ble bare påført mindre skader.

Kilder:
Vor arv : en Vestfoldmenighets historie : utgit til Sandefjords kirkes 50 aarsfest 10. december 1922, Smidt, Johannes, i kommission paa Lutherstiftelsens forl., 1922
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
Sandefjord : byens udvikling og nuværende standpunkt, Hoffstad, O.A., Kristiania : Hanches bogtrykkeri og forlag, 1914
Sandefjords historie : fra 1845 til 1930. 2 : Kjøpstaden fra 1845 til 1930, Hougen, Knut, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1932
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no