Husmannsplassen Øvre Myra var hjemstedet til vognmann Peder Olaf  Hansen. Han var i mange år vognmann  i Sandefjord, og sønnen Hans Myhra ble i voksen alder en kjent kjøpmann i byen med frukt og tobakksbutikk på hjørnet av Torget og Jernbanealleen.

Øvre Myra var en meget gammel husmannsplass under prestegården i Sandeherred, og man kjenner brukerne helt tilbake til 1700 tallet. Øvre Myra er et kulturhistorisk møtested for foreningene Gamle Sandefjord og Sandar Historielag, og de gamle bygningene er totalrenovert. Tidl. var adressen Solvangveien 8, f.o.m. 1.1.2017 er adressen Schanches gate 24.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no