Erland Alfheim var den først bakeren her. I 1981 overtok Haakon Aker driften, og så senere Fritz Fredriksen. I 2023 solgte han bedriften videre til nye eiere

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no