Bankvesenet i Sandefjord har vært en velassortert blanding av lokale sparebanker og forretningsbanker, i tillegg til sterke innslag av riksdekkende banker som DnC, Bergen Bank, Kreditkassen. Regionbanken Vestfoldbanken skal også nevnes. Før passeringen av år 1900 hadde distriktet tre banker: Sandeherreds Sparebank, Sandefjords Sparebank og Aktie-Kreditbanken. Sistnevnte var inntil 1903 en filial av Laurvigs Privatbank. Etter initiativ fra ledende handelsmenn oppsto Sandefjords Handelsbank A/S. Den åpnet 1. januar 1917, men ble oppløst allerede i 1920. Resterende midler gikk inn i Aktie-Kreditbanken. 
Det må også nevnes, slik «Sandefjords historie» omtaler, at Aktiemeglerfirmaet Christie Heiberg & Co. med lokaler i Hotel Atlantic drev bankvirksomhet. Det samme gjorde aksjemegler R. Støkken. Vi snakker her om første fjerdedel av 1900-tallet. Aktie-Kreditbanken gikk etter store tap i likvidasjon i 1928. På restene av denne banken bygget man opp en ny bank som fikk navnet Privatbanken i Sandefjord, forteller «Sandefjords historie». Det navnet kan vi stadig lese over hjørneinngangen til den flotte granittkledde bygningen ved Byparken. Privatbanken ble fusjonert med Den norske Creditbank (DnC) i 1970, i dag (2017) heter den DnB. Senere gikk også Sandefjords Sparebank inn i storbanksystemet DnC/DnB. Nåværende (2017) riksdekkende banker med avdeling i Sandefjord er DnB, Handelsbanken og Nordea.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon. Bearbeidet av Lardex/Sandefjord Rundt.

   
https://www.sandefjordshistorie.no