Bygget er oppført i 1959 av Thorstein Hansen og eies av Odd Fellow-losjen som har møtelokaler i 2. og 3. etasje. I 1959 flyttet losjen fra lokalene de hadde i Dronningensgate 9 og hit til Stockfleths gate 22.

I første etasje har det vært ulike virksomheter som fotograf, urmaker, forsikringsagent, distriktskontor for Norsk Brændselsolje as (BP) og ulike former for helsetjenester.


Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no