Den første Thor Dahl bygningen stod ferdig i 1911. Da flyttet Thor Dahl sine forretninger i byen ned til den da store og moderne bygningen på brygga. Senere ble det gjort store endringen , og i 1929 stod bygningen som vi hovedsak nå kjenner den ferdig. Senere har det kommet nye bygg i tilknytning til det opprinnelige både mot nord-øst og mot syd øst. Disse siste utvidelsen inneholder i det vesentligste kontorer.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no