Haukerød barnehage, i Beintegata, ble innviet i 1957, og var en av de første barnehagene i Sandar kommune. Barnehagen ble bygget av Haukerød krets av Norsk Folkehjelp, som også drev den også fram til årsskiftet 1967/1968, da Sandar og Sandefjord kommuner ble slått sammen. Da overtok den nye kommunen driften av barnehagen.

 

Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar

Bearbeidet av Lardex

   
https://www.sandefjordshistorie.no