På 1930- og 1940-tallet «vokste» det fram to bensinstasjoner i Haukerød-krysset. Begge ligger fortsatt på samme sted.

På nord-vest­siden av krysset, på hjørnet Raveien/ Klavensveien, lå .Haukerød Bensin AS,  eiet og drevet av Nils Gjerløw. Eiendommen tilhørte opprinnelig Anton Klavenes, men ble kjøpt av Gjerløw i 1939. I pinsen samme år åpnet Gjerløw bensin­stasjonen. Familien Gjerløw bodde i huset ved siden av bensin­stasjonen, inntil nytt stasjons­bygg sto ferdig i 1947, med leilighet i annen etasje. Senere kjøpte Gjerløw også nabo­eien­dommene, som tilhørte Erling og Ragnhild Sem, samt baker Nilsen og Jacobsen, for å utvide stasjonen. Stasjonen ble først drevet for Standard Oil, senere Esso.

 

På sør-østsiden av krysset, på hjørnet Raveien/Moveien, lå  A. Liverød Bilforretning AS, på samme hjørne som Liverøds gamle smie tidligere lå. Stasjonen ble etablert på 1940-tallet, og var eiet og drevet av Arnt Liverød. Den ble først drevet for MIL, senere for BP. En periode var det også butikk i/ved stasjonen, med salg av fiske­utstyr o.a. Liverød-familien bodde selv i et bygg i tilknytning til/bak stasjonen. Arnfinn Liverød overtok på slutten av 1950 tallet som eier og driver av både bilforretning og bensinstasjon.  I  år 2000 trakk  Arnfinn seg tilbake og solgte bedriften til noen av de ansatte fra det gamle firmaet

Både Gjerløw og Liverød drev i en lang periode også salg og reparasjon av biler. Gjerløw solgte bl.a. amerikanske Nash, engelske Austin og tyske Magirus lastebiler. Liverød solgte tyske Borgward, russiske Moskvitch og engelske Triumph, senere japanske Mazda og sør-koreanske Hyundai. I dag er begge stasjoner rene bensinstasjoner, og drives for Circle K (tidligere Statoil).

   
https://www.sandefjordshistorie.no