Huset ble bygget i 1949.
I dette huset bodde Halvard Andresen i mange år.  Senere ble huset overtatt av datteren Aase, født Andresen, gift Thorvaldsen.  Da hun døde i 2013 ble huset solgt ut av familien.  Huset ble revet 2. oktober i 2015, og ble senere ( i 2023 erstattet av et kombinert kontorbygg med leiligheter i de øverste etasjene)
Halvard Andresen drev forretning med leketøy og kortevarer i Jernbanealleen 15.  Han var kjent for sine daglige små annonser i Sandefjords Blad.  Avsluttet gjerne med: "Dagens kanin.  Vis a vis Iris og Gadella".

29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Tomtearealer. Byggetomter.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no