30.05.2001 Morra mi AS, Peter Grøns gate 2 A. Daglig leder er Bjørn Syslak. Vask og renhold av klær.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no