Ormestadvika historie ved Haakon Hansen fra boken skipsverft i Sandar og Sandefjord.


I Ormestadvika holdt Thorvald Jørgensen og et par andre på å bygge en jakt i 1887 eller 1888. Nettopp da de en dag var gått hjem til middag, gikk et jordras og tok jakten og bakken den stod på i sjøen. Det ble til intet med jakten. En kan enda se mer­ker i fjellet hvor høyt bakken gikk, om de enn ikke er så tydelige lenger som i min barndom.


Barken «Fortuna», 78 kl., bygget ca. 1830 for Anders Larsen, Strand, først med C. G. Reinert, senere, omkring 1844, med Chr. Søeberg som skipper ( Knut Hougen, I, side 264). 


   
https://www.sandefjordshistorie.no