Billedhuggeren og maleren Hans Holmen bodde i mange år fram til sin død i 1958 i Kathrineborggata 14. I denne eiendommen hadde han atelier i kjelleren. Holmen var en anerkjent maler og billedhogger.


Les mer
Se bilde av stedet idag

I Wikipedia står det om Hans Holmen:

Hans Holmen (født 1878Holmen i Hedrum, død 1958) var en norsk maler og billedhugger.

Hans Holmen utdannet seg ved Harriet Backers malerskole i Kristiania 18991900 og ved Zahrtmanns malerskole i København de to følgende år. Han debuterte på Statens kunstutstilling 1902 med et maleri fra fløtningen. Sine motiver fant han stort sett i hjembygdas skog- og jordbruk, og han fikk etter hvert et godt navn som portrettmaler.

Et portrettoppdrag bragte ham til England og Frankrike hvor han særlig studerte skulptur i museene. Han gikk mer og mer over til denne uttrykksformen uten å gi slipp på malingen. Etter første verdenskrig slo han seg ned i Sandefjord, der hans skulptur av presten og salmedikteren Magnus Brostrup Landstad fikk plass i 1928. Det var første gang en offentlig statue var hugget i norsk hardstein. Sammen med "Myllarguten" (1940) på Nordagutu (nærmere bestemt ved Nordagutu stasjon), Ulabrand-monumentet i Ula (1933) og bysten av Harald SohlbergRøros, regnes den til hans hovedarbeider. Han har også formet minnesmerker over de falne 1940-1945 ved Bommestad i Hedrum og i Stokke.

Særegne er mange av de gravstøtter, gravplater og relieffer, nærmere 60 i tallet, som smykker kirkegårder mange steder i landet. De fleste er hugget i stein, noen få er utført som relieffer i bronse. Et par smijernsarbeider foreligger også etter Holmens tegninger.

Til hans tidlige produksjon hører en rekke illustrasjoner til noen av Lorens Bergs bygdebøker. Holmen sto også for utsmykningen i Kodal kirke, men disse arbeidene er fjernet ved restaurering av kirken.

Holmen har også laget støtten av Lorens Berg ved Gallisvannet i Kodal.

   
https://www.sandefjordshistorie.no