Lunden barnehjem ble etablert i 1918 ved kjøp av Nedre Lunden gård. Våningshuset ble oppført først på 1800-tallet av skipsreder Ole Thorsen Gogstad. I 1918 ble gården overtatt av Sandefjord kommune og innredet til barnehjem.
Lunden barnehjem ble flyttet til Lindgaards gate 1 i 1965, og nedlagt som institusjon i 1988. Bygningen i Rosenvolds gate ble revet i 1975. Låven ble flyttet til Lingelemveien og er identisk med "Bittens Lekestue".
På eiendommen ble det oppført en boligblokk i 1962, senere ble Solvangsenteret oppført på nabotomten. Dette er et leilighetskompleks for alderspensjonister med kafeteria og fellesrom.

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no