Denne gården ble byggeanmeldt 22.10.1911 for konsul og skipsreder Johan Bryde fra Tjølling. Bryde bodde selv i den staselige Villa Nova på Hjertnespromenaden, som han lot oppføre i 1894.
Eiendommen var opprinnelig en del av Hjertnespromenaden 3, og Bryde lot oppføre denne 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Også dette huset var tegnet av porsgrunnsarkitekten Haldor Børve.  Bryde må ha vært svært fornøyd med sin arkitet etter oppdraget på Hjertnespromenaden 3 siden han anvender samme arkitekten. Børve har i mellomtiden forlatt dragestil til fordel for Jugend. Det beste for denne stilepoke som arkitekten har gitt Sandefjord et godt eksemplel på er Metodistkirken på Hvidts Plass, innviet i 1918.

Bryde tilhørte en velstående rederfamilie, og var dessuten svigersønn av Sandefjords mektige hvalfangsdisponent og verkseier Christen Christensen.

Gården er bygget i pusset tegl over to etasjer. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med to akser som tyngdepunkter. En risalitt for inngangspartiet, og en hengende risalitt på venstre side, begge kronet med gavloppbygg. Stiluttrykket er en livlig ny-Louis-Seize påvirket av jugendstil. Første etasje er kraftig forandret iløpet av 1900-tallet.

1. etasje ble ominnredet for Christensen Moe kjøttforretning som flyttet over fra et mindre lokale i Torggata 6. Senere ble denne forretningen solgt til Breidablikk Kjøttforretning v/ Gunvald Thorsen og sønn Kjell Thorsen den 1.juni  1984. Senere kom det nye eiere inn i lokalene med Ole Bratbakk under firmanavnet Christensen Moe Eftf.. Portrommet mellom Torggata 4 og Torggata 6 ble på slutten av 1960-tallet fylt med en ny bygning hvor det kom inn ulike andre leietakere som Øistein Hofstad el. installatør og senere Svendsen & Eliassen, de også el.installatør og butikk.

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum.
Kulturminner utgitt av Sandar Historielag.

   
https://www.sandefjordshistorie.no