Hvite Bånd Sjømannshjem holdt til i denne bygningen i 59 år, fra 1913 til 1972.
Styreleder Anne Marie Rønningen forteller at virksomheten omfattet både leiligheter, sosiale sammenkomster og leseværelse.
I 1936 var det Kr. Kristensen som drev stedet i Torggata 22.
1. etasje oppført ca. 1700, og 2.etasje påbygd ca.1800.
Bygningen har vært brukt til kro, smie, tobakksfabrikk og som foreningen Hvite Bånds pensjonat for sjømenn.

24.10.1939: Tilflyttet, Haakon Henriksen fra Skoger.

Se bilde av stedet idag

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no