Her holdt rutebilstasjonen og pakkesentralen til før den ble flyttet opp til Møllers gate ved jernbanen.

Pakkesentralen hadde som oppgave å sende små og store pakker med bussene til ulike holdeplasser og steder i omegnen. Johs. Nilsen eide i sin tid bygningen, hadde møbelforretning i 2.etasje og lager med innkjøring fra Kongensgate 28. Da bussene og Pakkesentralen flyttet, overtok møbelforretningen også disse lokalene i 1.etasje. Møbelforretningen som ble drevet av en Abrahamsen og kompanjong ble nedlagt på slutten av 1960 tallet.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no