Håkon Havnås slakterforreting hadde slakterforretning i denne gården. I bakgården var det kjøttskjæring og foredling av kjøttvarene. Havnås hadde også slakteri i Kodal. I annen etasje av forretningen var det en leilighet og spiserom for betjeningen.
Frisørmester Anders Wang hadde sin frisørsalong i et mindre bygg ved siden av Hanvås.Håkon Havnås var

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no