Fabrikken lå på Vindal og var eid av Øyvind Bjørvik fra 1956. Tidl. var fabrikken eid av A. Sogn.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no