• Totalt bilder i artikkelen: 5

    Fra bildebladet Aktuell nr.18 fra 2.sept. 1950

   
https://www.sandefjordshistorie.no