Hvalfangstmuseet, eller Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum, ble bygget etter initiativ fra den kjente skipsreder Lars Christensen, etter navn fra hans far. Christensen arbeidet med idé og finansiering fra 1914, og 23. mai 1917 ble bygningen innviet, tegnet av arkitekt Niels Winge Grimnes. Grimnes hadde kontor i Kristiania, men var gift i Sandefjord.

Museumsbygningen ble gitt til byen som gave, med de betingelser at kommunen bidro med gratis tomt, og sto for drift og vedlikehold.

Den lange, smale treetasjes bygningen er oppført i grovpusset mur, med en smal gatefasade. Den høye, langstrakte bygningskroppen flankeres av to smale sideskip over to etasjer. Den ornamentale utformingen er svært beskjeden, uten relieff, med smårutede vinduer etter forbilde fra 1700-tallet og ellers lite dekor annet enn ankerjern og en forsiktig gesims. Unntaket fra denne beskjedenheten er hovedinngangens portal, utført i halvgrovt huggen granitt med enkle menneske- og hvalmotiver, med en halvsirkelformet overdekning. Portalen er hugget av billedhugger Magnus Vigrestad. Museumsbygningen har valmet tak med svai, tekket med sort, glasert tegl. Stiluttrykket er nordisk nybarokk.

I den store sentralhallen ble det montert en blåhvalmodell i full størrelse. Museet overtok også materialet fra Kristianias jubileumsutstillings hvalfangstavdeling fra 1914. Museumsbygningen har stort sett beholdt sin opprinnelige karakter, til tross for at bygningen er blitt utvidet i 1953 og i 1981. Tilføyede partier har karakter av å være en separat bygningsmasse.

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
Norsk kunstnerleksikon, TMI - Universitetsforlaget 1982-86

   
https://www.sandefjordshistorie.no